Kontakta oss

Vägbeskrivning

Norrköpings stadsmuseum
Västgötegatan 21
602 21 Norrköping
Tfn 011-15 26 20
Fax 011-10 76 01
E-post stadsmuseet@norrkoping.se

Huvudentrén ligger i Holmbrogränd, en tvärgata till Västgötegatan.

Alla medarbetare på Stadsmuseet har e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@norrkoping.se.

Museichef

Bror-Tommy Sturk
Tfn 011-15 26 25, 070-68 89 156

Kansli och administration

Madeleine Schelin, ekonom, tfn 011-15 26 28

Stadsantikvarie

Hanna Domfors 072-566 98 37

Bokningar

Tfn 011- 15 26 52

Reception och butik

Viveca Lindberg, receptionsföreståndare, tfn 011-15 26 20

Föremålssamlingar

Anne Wastesson-Jonsson, intendent, tfn 011-15 26 44

Fotosamlingar

Bildarkivarie Pernilla Pusa, tfn 011-15 26 33
Intendent foto Sofia Hammarqvist,  tfn 011-15 26 22

Pedagogik

Marie-Louise Cederblad, museipedagog, tfn 011-15 26 52 (tjänstledig)
Anders Lindkvist, museipedagog, tfn 011-152652, 0727 095 083

Press och marknadsföring

Bonnie Festin, intendent, tfn 011-15 26 34

Kontaktperson utställningar

Bonnie Festin, intendent, tfn 011-15 26 34

Textilmaskiner

Sofia Wallin, textiltekniker, tfn 011- 15 26 26

Teknik

Anders Greiff, museitekniker, tfn 073- 078 2050

Café/restaurang

Tfn 011- 10 74 45