Stjärnorna visar vägen, Maria backman, 2011, Tuppenparken vid Vattengränd
Stjärnorna visar vägen, Backman 2011

Offentlig konst i Norrköping

Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens konstsamling och gestaltning av offentlig konst.

För offentlig konst i Norrköping ansvarar
Ann-Charlotte Krantz Thor
Norrköpings Konstmuseum
Tel. 011-15 26 08
Mobil 073-078 20 11
Mail ann-charlotte.krantzthor[at]norrkoping.se

Utöver konsten på Konstmuseet hittar du även konst i Norrköpings stad, så kallad offentlig konst. Du hittar den på gator och torg och ibland inomhus runt om i Norrköping. Några av dem är presenterade här.

En konstsamling för utlån
Ur kommunens konstsamling lånas verk ut till olika kommunala, offentliga miljöer, där du som medborgare kan ta del av dem. Samlingen tillhör Norrköpings kommun och hanteras av Norrköpings Konstmuseum. Företag, föreningar, skolor och kontor i Norrköping kan också hyra konst till sina lokaler.

Under perioden december 2013 till och med september 2014 kommer inga nya utlån att ske. Det påverkar alla er som önskar konst till kontorsrum och andra lokaler. Du som redan hyr konst kommer inte att påverkas utan får som vanligt faktura för överenskommen period.

För handläggning som berör kommunens konstsamling, tidigare kallad depositionskonst, gäller följande:
Konstmuseet ska i likhet med tidigare alltid kontaktas i god tid vid större omflyttningar, exempelvis vid ombyggnader, sanering, byte av lokaler eller motsvarande. Inga byten av enskilda konstverk kommer dock att hanteras förrän efter 1 oktober 2014.

Nya utlån av konst kommer att hanteras från 30 september 2014.

Har du frågor kring hyra av konst?
Kontakta Thomas Edetun på telefon 011-15 26 08.

Utsnitt av karta

Hitta fler offentliga konstverk i Norrköping

Kontakt

Norrköpings Konstmuseum
Kristinaplatsen
602 34 Norrköping
Tel. 011-15 26 00 
Bokning Tis-fre  12-16
konstmuseet[at]norrkoping.se

ÖPPETTIDER / HOURS
Tis-sön 12-16 / Tue-Sun 12-4
Ons 12-20 / Wed 12-8
Fri entré / No admission

Personal / Staff

Nyheter från Norrköpings Konstmuseum