Om Kulturskolan

Kulturskolan i Norrköping finns till för att du som är mellan 6 och 25 år och bor i Norrköpings kommun ska få möjlighet att uttrycka dig och utvecklas konstnärligt.

I Kulturskolan kan du lära dig spela ett instrument, sjunga, spela teater, göra film eller skapa med bild och form. Du kan också vara med i en orkester eller ett band, sjunga i kör eller lära dig att skriva egna låtar i vår singer-songwriterkurs.

Kulturskolan erbjuder också " Kultur i skolan " och möter barnen åk i 3 och 5 med rollspel, lajv och andra metoder för estetiska lärprocesser, som komplement till ett fördjupat lärande.

Kulturskolans verksamhet finns i lokaler på Fotbollsgatan 2. Undervisningen för film och animation är på Cnema. 

När får jag besked om jag blivit antagen till den kurs jag sökt på Kulturskolan?
Kring månadsskiftet juni/juli skickar vi ut antagningsbesked. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet om du vill börja. Däremot är vi tacksamma om du meddelar vår expedition via telefon eller e-post om du vill avstå din plats.

Jag blev inte antagen till något av mina kursval. Vad händer nu?
Du blir placerad i kö i väntan på en ledig plats. Vi gör kompletterande intagning till våra kurser under hela läsåret. Vi kontaktar dig när vi har en ledig plats på någon av de kurser du har anmält dig till. Du kan också fundera på om det finns någon annan kurs som du vill söka där det är kortare kötid. Kontakta vår expedition om du vill göra någon ändring av dina tidigare kursval.

Jag vill avsluta min plats eller göra ett byte till en annan kurs på Kulturskolan. Vart vänder jag mig då?
Kontakta vår expedition via telefon eller e-post så hjälper vi dig. Telefon 011-15 33 40 eller 011-15 33 41, e-post: kulturskolan@norrkoping.se.

Jag vill hyra ett instrument från Kulturskolan. Hur gör jag?
Du som vill hyra ett instrument säger till om det till din lärare i samband med terminsstarten. Du får därefter en inbjudan till en kväll då du kan hämta ditt instrument på Kulturskolan. Vi hyr ut instrument i mån av tillgång.

När börjar undervisningen på Kulturskolan?
Du får en kallelse från din lärare i samband med terminsstarten (v.33-34) för schemaläggning av lektionstid. Tillsammans hittar ni en tid som passar för din lektion. För gruppundervisning och ensembler finns det fasta dagar och tider. Du får en inbjudan av oss till första träffen.

Var sker undervisningen?
Till största del sker undervisningen i våra lokaler på Fotbollsgatan 2 inne i Norrköping. Vi erbjuder ibland undervisning dagtid på grundskolor i våra ytterområden och centralt beroende på tillgång till lokaler och scheman för grundskolor.

När betalar jag för de kurser jag deltar i på Kulturskolan?
Vi skickar faktura efter att undervisningen har påbörjats. Kursplats som inte sagts upp innan 4:e lektionstillfället debiteras full terminsavgift.

Följer Kulturskolan grundskolans läsår och hur många lektioner erbjuds jag under ett år?
Kulturskolans undervisning pågår mellan 1 september till 31 maj. Under grundskolans lov har vi ingen undervisning på Kulturskolan. Studiedagar och annan fortbildning för Kulturskolan kan skilja mot grundskolornas. Ibland deltar våra lärare i projekt eller andra temadagar och då kan undervisningen komma att ställas in. Vi har en lektionsgaranti om minst 26 lektionstillfällen under ett läsår.

Vi tar emot anmälningar löpande under året. Den stora antagningen av elever sker inför nytt läsår vid höstterminen. Vi skickar ut antagningsbesked i slutet av juni. När lediga platser uppstår under pågående läsår tar vi in nya elever från kön. Det innebär att den som får ett negativt besked inför läsårets start har möjligheten att bli antagen under läsåret.

Till våra kurser lovar vi

  • utbildade lärare
  • att varje elev erbjuds minst 26 lektioner per läsår
  • att varje elev erbjuds att medverka i minst ett framträdande eller evenemang per termin
  • att varje elev erbjuds att medverka i ensemble, orkester eller kör.
KursAvgift per termin
Instrumental- och sångundervisning, film, singer-songwriter, vuxenorkester.
(Övriga barn inom samma hushåll)
855 kr

(535 kr)
Instrumentalundervisning förskolebarn, suzukiundervisning och fördjupningskurs.1 715 kr
Teater, rytmik, bild & form, slöjd, musikteori, sång i grupp, musik med funktion, vuxenkör.535 kr
Körsång, orkester och ensemble (kostnadsfritt för elever som också deltar i ämnesundervisning)430 kr
Instrumenthyra300 kr

Terminsavgiften debiteras efter att undervisningen har påbörjats. Har du inte sagt upp din plats innan 4:e lektionstillfället får du betala full avgift. Med reservation för att avgifterna kan komma att ändras.

Adress och telefonnummer

Besöks- och postadress: Fotbollsgatan 2, 603 37 Norrköping
E-post: kulturskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 40

Frågor om kulturskolans kurser, kötider
Ring 011-15 33 40

"Kultur i skolan" / kulturlaget 
011-15 26 27 eller 076-798 59 34

Frånvaroanmälan till lektion/ensemble
Frånvaroanmälan görs till respektive lärares mobiltelefon

Öppettider
Kulturskolans expedition, Kulturringen, Fotbollsgatan 2
Måndag-fredag: 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Skolledning och expeditionspersonal

Kulturskolechef
Hans Eriksson  011-15 33 42

Avdelningschef och producent
Ulla-Britt Eriksson  011-15 33 45

Avdelningschef
Mats Gripenblad  011-15 33 43

Assistent
Linda Sandström  011-15 33 40
Charlotte Nordheim 011-15 33 40
Anders Johansson 011-15 33 41

Vaktmästare
Benny Gårdfalk  072-228 06 43

Tekniker
Johnny Karlsson  076-760 30 04