Bärsjöskogens naturreservat

Bärsjöskogens naturreservat ligger vid Bärsjöns sydvästra strand. Det urskogslika området består av kuperad barrskog med höga mäktiga berg och branter. En ravin med blockrika sluttningar och en liten bäck löper från områdets centrala del ner mot sjön i norr. Jättelika block finns spridda här och där liksom en stor mängd döda och omkullfallna granar.

Mossor och svampar trivs i den fuktiga miljön och på multnande trädstammar. Här finns bland annat den ovanliga svampen ullticka. Floran är rik och bland de växter som trivs här kan nämnas gullpudra, kärrviol, skärmstarr och missne. Miljön är även perfekt för ormbunkar och här finns både vanliga och mera sällsynta arter.  

  • Reservat sedan 1994, utvidgat 2009.
  • 42 hektar.
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000.

Ligger 3,5 km nordost om Åby
Åk till Åby, kör till centrum och kör norrut mot den gamla brandstationen. Följ gamla Stockholmsvägen ca 3 kilometer till bommad avtagsväg mot Mela till vänster. Här finns en informationsskylt om reservatet. Parkera och fortsätt Melavägen till fots. Från parkeringen är det omkring 3 km till reservatet.

Området är kuperat och passar den som är van vid mer utmanande terräng.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Svår