Stadsarkiv

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I arkivet finns handlingar från 1384 och framåt i tiden.

Här finns huvudsakligen Norrköpings kommuns och dess kommunala föregångares arkiv. Men det finns också enskilda (privata) arkiv som privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Forskare och allmänhet har tillgång till forskarrum och till forskarservice av utbildad personal. Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen, tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas inskränkningar enligt sekretesslagen.

Öppettider våren 2017

 • 5 juni 9.00 - 12.00
 • 22 juni 9.00 - 14.00

Övriga dagar har vi öppet som vanligt måndag - fredag 9.00 - 11.45, 13.15 - 16.00 (juni, juli och augusti stänger vi klockan 15 på fredagar).

Exempel från arkiven

Fotografier

I stadsarkivet kan du hitta fotografier från till exempel byggnadsnämndens arkiv, Norrköpings stadsarkivs fotosamling eller konsul Gustaf Eklunds porträttsamling.

Filmer

Stadsarkivets filmsamling består av dokumentära filmer som skildrar Norrköping med omnejd.

Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum har gett ut 5 filmer i serien Norrköping på film. Dessa kan du köpa hos oss på stadsarkivet.

 • Det Norrköping som gått - som Gustaf Östman såg det.
 • Norrköping presenterar sig.
 • Norrköpingskrönikor 1966-1971.
 • Bajdoff- en film om fotboll och om livet.
 • En stad av slott - historien om Industrilandskapet.

Norrköpings stadsutveckling under 1640 – 1979 skildrad i samtida kartor.

Norrköpings stadsarkiv har här valt ut några av kartorna över staden och dess omgivningar.

För perioden 1875-1975 finns ritningar på nästan alla byggnader som uppfördes i staden/kommunen eftersom inget byggnadsarbete fick förekomma utan byggnadsnämndens tillstånd.

Innan byggnadsnämnden inrättades år 1875 hade magistraten tillsynen över byggnadsväsendet. Även från denna period finns byggnadsritningar bevarade, dock inte i samma omfattning.

I Norrköpings stadsarkiv finns det material som kan vara intressant för dig som släktforskar eller söker information om din egen bakgrund. Här följer några exempel på vad du som släktforskar kan finna i arkivet:

 • Mantalsregistret
 • Uppbördsböcker
 • Skolarkiv
 • Barnavårdsnämnd och socialnämnd
 • Sjukhusarkiv