Ring via Teletal

Teletal är en gratis tjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Tjänsten är även till för dem som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Så fungerar Teletal

  1. Ring 020-22 11 44.
  2. Teletal tar emot samtalet och ni kan förbereda det om så behövs.
  3. Teletal kopplar in den tredje personen och förklarar kort varför Teletal finns med.
  4. Samtalet börjar och Teletal finns med och ger stöd om det behövs.
  5. När du är färdig kopplar Teletal bort den tredje personen och du avslutar samtalet med Teletal.

Teletal är till för alla som:

  • har svårt att tala i telefon
  • vill ringa till någon som har svårigheter
  • har svårt att minnas
  • kan behöva anteckningsstöd

Ring till Teletal

Telefon: 020-22 11 44.
Du kan även nå Teletal genom växeln 011-15 00 00.
Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19.

Öppettider

Måndag till fredag öppet klockan 08.00 till 20.00.
Lördag och söndag öppet klockan 12.00 till 16.00.