Få hjälp via informationsservice

På stadsbiblioteket finns informationsdiskar där du kan få hjälp och vägledning med till exempel frågor som rör kommunens eller andra myndigheters verksamheter.

Information, vägledning och råd

Vänd dig till stadsbibliotekets informationsdiskar med dina frågor. Biblioteket finns på Södra Promenaden 105 och har öppet alla dagar.