Kartor

Norrköpings karttjänst heter   Norrköpingskartan (NOKA).

Här hittar du geografisk information inom kommunen. Välj själv bland kartlagren i menyn till vänster i kartan.

Norrköpings karttjänst i 3D heter Norrköpingskartan 3D (NOKA 3D).

Du kan själv navigera fritt i kartan och se på staden utifrån valfri vy och höjd.

NOKA 3D kräver att du har minst Java 1.5 installerat på datorn.


Vi tar tacksamt emot tips och förslag på förbättringar eller ev.några felaktigheter gällande kartorna från dig som användare. Se Kontaktinformation till höger.

Verksamheten Geografisk information:

  • Producerar, underhåller, utvecklar och tillhandahåller geografisk information och geografiska informationssystem (GIS)
  • Ansvarar för kommunens geodetiska referenssystem med tillhörande mätpunkter i plan och höjd.
  • Producerar nybyggnadskartor och utför mätningstekniska tjänster