Händelöbron

Planerade störningar

Vecka 12

Fredag den 23 mars till måndag 26 mars stängs Händelöbron av för biltrafik. Det gäller från klockan 13.00 på fredagen till och med klockan 01.00 natten till måndag. Fotgängare och cyklister kan trafikera bron under tiden. 

Från fredag den 23 mars klockan 17.00 till lördag 24 mars kl 17.00 stängs Händelöbron av för båttrafik och tågtrafik.

Vecka 15

Fredag den 13 april till måndag 16 april stängs Händelöbron av för biltrafik. Det gäller från klockan 14.00 på fredagen till och med klockan 01.00 natten till måndag. Fotgängare och cyklister kan trafikera bron under tiden. 

Från fredag den 13 april klockan 14.00 till lördag 14 april klockan 14.00 stängs bron av för båttrafik och tågtrafik.

Händelöbrons öppettider

För fritidsbåtar

18 april till och med 15 juni:
  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 10.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.
1 september till och med 16 oktober:
  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 17.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.
Övrig tid på året:

Bron öppnas vid två fasta tillfällen vardagar klockan 09.30 och klockan 15.00. För att passera måste anmälan till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00 ske minst 1 timme i förväg. Brovakten nås dagtid klockan 07.00 till 15.30.

Muddring pågår

Just nu gör man muddringsarbete i området. Se mer på Sjöfartsverkets hemsida.

 

För nyttotrafik

Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst 1 timme i förväg till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00. Brovakten (beställning av broöppning) nås dagtid klockan 07.00 till 15.30.

Kontakt