När du inte kan ansluta ditt avlopp till en allmän anläggning kan du anmäla eller ansöka om att göra ett enskilt avlopp.

Blanketter kan du även beställa via telefon 011-15 60 60.

Telefontider:
måndag-torsdag 13.00-16.00
fredag 13.00-15.00

Blanketten skickar du till:
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Fax: 011-15 16 66

Information och rådgivning
Telefon: 011-15 60 60

Besök: Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21