För transporter som är bredare än 2,6 meter, längre än 25,25 meter eller som överskrider vägens bärighetsklass krävs dispens.

Transportdispens över flera kommuner
Om transporten rör flera kommuner ska ansökan skickas till Vägverket i den region där transporten startar.

Transportdispens inom Norrköpings kommun
Då transporten har start- och målpunkt inom Norrköpings kommun skickas ansökan till tekniska.kontoret@norrkoping.se. Den ska vara inkommen senast tre dagar innan transporten ska gå.

Ansök om transportdispens på Trafikverkets webbplats