Norrköping tätort

Karta över Norrköpings tätort

När man ändrar en gatas hastighet utifrån gatans standard minskar antalet olyckor i trafiken. Hastighetsöversynen är ett nationellt projekt där gator och vägar ska få rätt hastighet.

I pdf-filen som du kan ladda ner nedan kan du ta del av informationen.

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommunPDF (pdf, 5.7 MB)

Kontakt