Fransmansbacke

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Fransmansbacke efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränserna förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

En karta över Fransmanbacke.

Analys

Fransmansbacke är ett litet område och består av ett mindre antal hus kring en kortare vägsträcka. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de flesta gatorna bedömts som gång- och cykeltrafik då dessa inte är separerade från biltrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator.

Kontakt