Införandet startar under 2012. Arbetet med en tidplan för övriga områden pågår. När den är klar publiceras den på kommunens webbplats. Samtliga tättbebyggda områden i kommunen kan inte skyltas om samtidigt och det är aktuellt med etapper av införandet. Det är högprioriterat att genomförandet sker samordnat och att ”plottrighet” undviks.