Ansök om trafiköar

Översikt - Steg 5 av 5

5. Ansökan

Om din gata uppfyller de villkor vi har för att hyra ut trafiköar kan du nu göra din ansökan.

Här kan du ladda ner blanketten som du sedan skickar till tekniska kontoret.

Ansökningsblankett

Skicka ansökan

Skicka din ansökan till

Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping

Märk kuvertet med "Trafikö 2017"

 

Eller skicka din ansökan via e-post Ange Trafikö 2017 i ämnesraden.


Kontakt