I Centrum, Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp och Kneippen kan boende ansöka om boendeparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att köpa boendeparkeringsbiljett och parkera på speciella platser i sex dygn till reducerad taxa.

Grundvillkoren för tillståndet är att du är skriven i ett område där det finns boendeparkering och är registrerad ägare till det fordon/den bil som din ansökan gäller.

Här kan du läsa mer om boendeparkering