Parkering - så fungerar det

Översikt - Steg 2 av 4

2. Röd biljett

Skylt i rött och vitt märkt med CITY P

Parkeringar utmed gator och trottoarer i centrala Norrköping, innanför promenaderna markeras med en skylt med texten ”röd biljett”.

Avgiften är 20 kronor/timme. Minsta avgift är 20 kronor. Därefter kostar parkering 1 krona/3 minuter.

Skylt märkt med Röd biljett

Tid för avgift är 8-20 på vardagar och 8-15 dag före söndag/helgdag.

Du köper röd biljett i automater märkta med röd City-P-skylt. Med en betald röd biljett kan du även parkera på alla parkeringsplatser som är märkta med ”blå biljett”.

Röda parkeringsplatser finns endast innanför promenaderna.