Om du har förlorat ditt boendeparkeringstillstånd måste du göra en förlustanmälan för att kunna få ett nytt tillstånd.

Blanketten för förlustanmälan finns också att hämta i förvaltningshuset Rosens reception på Trädgårdsgatan 21.