Boendeparkering - så fungerar det

Översikt - Steg 5 av 7

5. Ansök om tillstånd

Du kan ansöka om tillstånd för boendeparkering via webben eller via ett formulär du skriver ut och fyller i. 

Blankett för ansökan finns att hämta hos Upplev Norrköping, turistbyrån, Källvindsgatan 1, eller i förvaltningshuset Rosens reception, Trädgårdsgatan 21.

Den utskrivna blanketten skickar du till:

Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Boendeparkering

Kontakt