Boendeparkering - så fungerar det

Översikt - Steg 2 av 7

2. Vem kan få tillstånd?

För att boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd. Tillståndet är gratis och gäller i 2 år.

Grundvillkoret är att du är skriven i ett område där boendeparkering gäller och står som registrerad ägare till det fordon som ansökan gäller.

Om du som söker ett tillstånd har tjänstebil, äger en lägenhet där du inte är skriven eller har annan dispens från grundvillkoret krävs det att du kompletterar din ansökan med intyg.

Kontakt