Händelöbron

Planerade störningar

Vecka 13 till 22

Tisdag den 27 mars stängs Händelöbron av för all fordonstrafik. Det beror på att en arbetsplatsolycka inträffade måndagen den 26 mars. Ingen person blev fysiskt skadad vid händelsen men vi vill säkerställa tryggheten för dem som arbetar på platsen. Som längst kommer bron att vara avstängd till och med torsdag den 31 maj. Fotgängare, cyklister, tåg- och båttrafik kan trafikera bron under tiden. 

Vecka 15

Från fredag den 13 april klockan 14.00 till lördag 14 april klockan 14.00 stängs bron av för båttrafik och tågtrafik. Fotgängare och cyklister kan trafikera bron.

Händelöbrons öppettider

För fritidsbåtar

18 april till och med 15 juni:
  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 10.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.
1 september till och med 16 oktober:
  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 17.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.
Övrig tid på året:

Bron öppnas vid två fasta tillfällen vardagar klockan 09.30 och klockan 15.00. För att passera måste anmälan till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00 ske minst 1 timme i förväg. Brovakten nås dagtid klockan 07.00 till 15.30. 

För nyttotrafik

Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst 1 timme i förväg till brovakten på telefonnummer 073-049 95 00. Brovakten (beställning av broöppning) nås dagtid klockan 07.00 till 15.30.

Kontakt