Du kan hjälpa oss att hålla staden ren. Dels genom att hålla ordning på ditt eget skräp men också genom att kontakta kommunens kundservice när du ser något som behöver åtgärdas.

Kundservice når du på telefonnummer 011-15 29 00.

Du kan också felanmäla direkt på webben:

Felanmälan gator och stadsmiljö