Lindö Strand

Stadsdelen Lindö ligger intill Bråviken cirka 5 kilometer från centrum. Norrköpings kommun vill utveckla området vid Lindö småbåtshamn med ett litet centrum, bostadsbebyggelse och bad.

Området har en stor utvecklingspotential både för attraktivt, vattennära boende och som utflyktsmål för Norrköpings invånare såväl som för turister.

Den första detaljplanen antogs av kommunfullmäktige juni 2016. Planen är överklagad.

Detaljplan för Lindö 2:1

Detaljplaneprogram Lindö småbåtshamn

Förberedande markarbeten

En bild över Lindö från luften. 

Just nu pågår förberedande markarbeten vid de gamla fotbollsplanerna. Stora mängder jord har lagts ut för att belasta marken för att framkalla sättningar. Detta gör man för att sättningar inte ska uppstå efter att man byggt gator, hus, torg och annat.

Läs mer om markarbetena

Nya bostäder

Norrköpings kommun har genomfört två stycken markanvisningstävlingar för nya bostäder inom Lindö strand. Bostadsföretagen JM och Anebyhus har markanvisningsavtal för dessa områden.

Fler marktilldelningar kommer att ske senare i planprocessen.

Läs mer om marktilldelningstävlingen i Lindö Strand

Läs mer om kommande marktilldelning