Strömbrytaren 8, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheten Strömbrytaren 8 med närområde inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att befästa och utöka befintlig byggrätt för bilservice.

Planarbetet har avslutats eftersom planansökan inte längre är aktuell då frågan har lösts på annat sätt.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvarig detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se