Sebbantorp 2:5 och Sebbantorp 2:6, Östra Husby

Detaljplan för fastigheterna Sebbantorp 2:5 och Sebbantorp 2:6 inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätt i likhet med intilliggande område med detaljplan som vann laga kraft 2004.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se