Sankt Johannes 2:1 (Södra Vrinnevi), del 2

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp, del 2

Syftet med detaljplanen är att planera för bostadsbebyggelse i ett natur- och stadsnära läge. Stor vikt har lagts på att anpassa området efter de natur och kulturvärden som finns i området.

Utställningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 627.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 659.2 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 321.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 350.7 kB)

SkötselplanPDF (pdf, 569 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Mer information

Detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping var utställd 2 - 30 maj 2011. Efter utställningen delades planen.

Del 1 av detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september, § 141. Beslutet vann laga kraft den 25 oktober 2012.

Kontakt

Processansvarig detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se