Råssla 1:72 m.fl. (Råsslaskolan-Dragtorpsvägen), Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Råssla 1:72 m.fl. Råsslaskolan-Dragtorpsvägen inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att möjliggöra byggnation i tre våningar.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Gällande handlingar

ByggnadsplanPDF (pdf, 2.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se