Norsholms gårdsområde 1:84, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:84 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark och att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2017.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se