Mauritsberg 3:1 och Mauritsberg 2:22, Östra Husby

Tillägg till detaljplan för del av fastigheterna Mauritsberg 3:1 och Mauritsberg 2:22 med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändringar i gällande detaljplan för att underlätta försäljning av tomter för fritidshus.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se