Mauritsberg 2:22 m fl., Östra Husby, ändring

Ändring av Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändringar i gällande detaljplan för att underlätta försäljning av tomter för fritidshus.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 505.5 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se