Mauritsberg 2:22 m fl., Östra Husby, ändring

Ändring av Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större flexibilitet avseende byggnadernas utformning och placering.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 505.5 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se