Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under fjärde kvartalet 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.