Manhem 2:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Manhem 2:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Både för fristående småhus men också för en något tätare bebyggelse.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under fjärde kvartalet 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se