Mamre 2, Hageby

Detaljplan för fastigheten Mamre 2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintlig kyrkobyggnad, att utöka möjlig användning av de övriga byggnaderna till samlingslokal, bostäder, vårdboende och kontor samt bekräfta rådande bestämmelser av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antal våningar ändras från en till två, inkluderat suterrängvåning där sådan finns.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se