Ljura 1:1 och Ljura 1:2, Ljura

Detaljplan för fastigheterna Ljura 1:1 och Ljura 1:2 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättning av befintlig räddningsstation till en ny räddningsstation för södra delen av Norrköping.

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se