Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Planförslaget bearbetas inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 427.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
PDF
(pdf, 2.6 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 241 kB)
MiljöskonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare (tjänstledig):
011-15 16 86

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se