Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under tredje kvartalet 2018.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 427.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
PDF
(pdf, 2.6 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 241 kB)
MiljöskonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se