Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Den 9 maj - 25 juni 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Istället för samrådsmöte kan samtal bokas med handläggaren.

Lämna in synpunkter senast den 25 juni 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 3 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 538.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 328.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 427.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
PDF
(pdf, 2.6 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 241 kB)
MiljöskonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanerig@norrkoping.se