Kullerstad 2:3, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 2:3 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att göra det möjliggöra byggande av en ny förskola.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se