Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.