Kolmården 1:50 (Stenbäcken), Krokek

Detaljplan för fastigheten Kolmården 1:50 med närområde (Stenbäcken) inom Krokek i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten i området i anpassning till geologiska förutsättningar samt buller från väg och järnväg.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2012.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se