Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 4 december 2017 - 
11 januari 2018.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 9.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 153.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 361.9 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 641.1 kB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 147.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 90.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.