Hult 1:159 m.fl., Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring av byggnadsplan för Hult 1:159 m.fl. (område öster om Krokeks järnvägsstation) inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 18 september 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 867.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 257.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 212.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 206 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

ByggnadsplanPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se