Hult 1:159 m.fl., Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring av byggnadsplan för Hult 1:159 m.fl. (område öster om Krokeks järnvägsstation) inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.

23 februari - 10 april 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Istället för samrådsmöte kan samtal bokas med handläggaren.

Lämna in synpunkter senast den 10 april 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 828.6 kB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 170.4 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Gällande handlingar

ByggnadsplanPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se