Hult 1:159 m.fl., Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring av byggnadsplan för Hult 1:159 m.fl. (område öster om Krokeks järnvägsstation) inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.

Nu bearbetas förslaget om ändring av byggnadsplan inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Gällande handlingar

ByggnadsplanPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se