Getå 1:2, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, främst i form av villor, nordväst om Getå hotell.

Kommunen inväntar utredningsmaterial.

Ingen tidplan finns för närvarande.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se