Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse för att återigen kringbygga kvarteret. Bebyggelsen ska innehålla bostäder eller kontor med lokaler i markplan för att gagna stadslivet.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas ställas ut under andra kvartalet 2018.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se