Drag, Nordantill

Detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling till i huvudsak bostadsändamål.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 mars 2007.

Ett program är framtaget och godkänt i stadsplaneringsnämnden den 16 juni 2015.
Program för kvarteret Drag med närområde

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se