Borg 11:2, Klockaretorpet

Detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping

Ett kollage av bilder visar en karta över var etapp 1 och 2 kommer placeras, Ica klockaretorpet och visionsbilder på flera olika byggnader. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att fylla luckan i Norrköpings bebyggelsestruktur genom att möjliggöra en första etapputbyggnad av en varierad stadsdel innehållande bostäder, verksamheter och service. Stadsdelen ska sammanlänka omgivande stadsdelar på ett naturligt sätt.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 17 juni 2009, § 106, antagit detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, del 1.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 juli 2009.

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 11 november 2009, § 215,
antagit detaljplan för del av Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, del 2.

Beslut har vunnit laga kraft den 21 december 2009.

Handlingar, del 1

PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 668.2 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Handlingar, del 2

PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 668.2 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28

Handläggare: Jackie Leiby
Telefon: 011-15 13 53

Skicka e-post