Agetomta 2:3 och Agetomta 2:10, Styrstad

Detaljplan för del av fastigheten Agetomta 2:3 (norra och södra) och del av fastigheten Agetomta 2:10 inom Styrstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 40 nya bostäder, blandat villor och parhus. Möjlighet för förskola, vårdboende och gårdsbutik möjliggörs även inom området.

Detaljplanen övergår från att upprättas i standardförfarande till att upprättas i utökat förfarande.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under första kvartalet 2018.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Ida Hansson, handläggare:
011-15 12 99

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se