Ingelsta (område kring Stockholmsvägen)

Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet är att undersöka förutstättningar för utökad handel och parkering med mera för fastigheter i anslutning till Stockholmsvägen och Kopppargatan inom Ingelsta inför fortsatt planering.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planprogrammet den 13 oktober 2015.

Samråd

29 september - 9 november 2017 var programmet på samråd.

Samrådsmöte var den 12 oktober 2017.

Samrådshandlingar:
Program
PDF
(pdf, 4.4 MB)BehovsbedömningPDF (pdf, 1.4 MB)

Utredningar:
HandelsutredningPDF (pdf, 1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 8.4 MB)
LuftkvalitetsutredningPDF (pdf, 729.6 kB)
Förorenad markPDF (pdf, 13.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.4 MB)
Grönstrukturutredning
PDF
(pdf, 4 MB)StadsmiljöutredningPDF (pdf, 14.1 MB)

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
Telefon: 011-15 19 67

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
Telefon: 011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se