Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön)

Program för området kring Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och Kvillinge landsbygd i Norrköpings kommun.

Arbetet med programmet är vilande. Stadsplaneringsnämnden kommer att ta beslut om arbetet med programmet ska fortsätta.

Syfte

Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna till förtätning och utveckling av bostadsbebyggelse samt titta på hur området genom gång- och cykelstråk kan knytas samman med stan och Åby.

Samråd

Samrådstiden var 28 mars - 15 maj 2013

Samrådshandlingar

ProgramPDF (pdf, 3.7 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 176.4 kB)

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare
Telefon: 011-15 13 23

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping