Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 11 december 2007, § 247.

Syftet med programmet var att belysa ett stort antal bostäder och lokaler som kan tillskapas på de båda fastigheterna, Såpkullen 1:1 och Såpkullen 1:2, tillsammans.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.1 MB)
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se