Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämndengodkände programmet den 7 september 2010, § 192.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet och efterföljande detaljplan är att pröva möjligheten till att utveckla området med ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 samt att möjliggöra en upprustning av badplats och brygga.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 3.2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare
Telefon: 011-15 19 66

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping