Nordvästra delen av Östra Husby, Östra Husby

Program tillhörande detaljplan för nordvästra delen av Östra Husby i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 mars 2010, § 29.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att skapa möjlighet för utveckling av Östra Husby. Detta föreslås genom att planera för verksamheter vid väg 209 i norra delen av samhället. Norr om skolan planeras en yta för skolskjuts samt kollektivtrafik, här finns de även plats för pendlarparkering. Bossgårdsvägen behöver få en ny utformning alternativt ny sträckning för att öka säkerheten.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 555.6 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen), Östra Husby

Kontakt

Ida Hansson, handläggare
Telefon: 011-15 12 99

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping